Pagpili ng modelo:

Pag-download ng firmware ng Samsung #4 | TL

Showing 31-40 of 300 items.
Listahan ng mga firmware ng Samsung
DeviceModelRegionPDA/AP VersionCSC VersionMODEM/CP VersionOs VersionChangelistBuild Date
Samsung SSPSM-A336MANCA336MUBU5CWE1A336MOWE5CWE1A336MUBU5CWE113-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A336MCGUA336MUBU5CWE1A336MOWO5CWE1A336MUBU5CWE113-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A336MCHLA336MUBU5CWE1A336MOWO5CWE1A336MUBU5CWE113-
Samsung Galaxy A21sSM-A217MANCA217MUBUADWE2A217MOWEADWE2A217MUBUADWE112-
Samsung Galaxy A33 5GSM-A336MPSPA336MUBU5CWE1A336MOWO5CWE1A336MUBU5CWE113-
Samsung Galaxy A22SM-A225MTCEA225MUBS5CWE1A225MOWA5CWD1A225MUBU5CWD113-
Samsung Galaxy A22SM-A225MCDRA225MUBS5CWE1A225MOWA5CWD1A225MUBU5CWD113-
Samsung Galaxy A22SM-A225MCTPA225MUBS5CWE1A225MOWO5CWD1A225MUBU5CWD113-
Samsung Galaxy A22SM-A225MPNTA225MUBS5CWE1A225MOWO5CWD1A225MUBU5CWD113-
Samsung Galaxy A22SM-A225MCTIA225MUBS5CWE1A225MOWO5CWD1A225MUBU5CWD113-