Pagpili ng modelo:

Samsung Firmwares., build date: 1439326800

I-download ang pinakabagong firmware ng Samsung na ✅ build date 1439326800 . Ang buong listahan ng mga firmwares na magagamit para sa pag-download