การเลือกรุ่น:

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ Samsung #2 | TH

แสดง 11 ถึง 20 จาก 300 ผลลัพธ์
รายการเฟิร์มแวร์ของ Samsung
DeviceModelRegionPDA/AP VersionCSC VersionMODEM/CP VersionOs VersionBuild Date
Galaxy A14 5GSM-A146U1ATTA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1LRAA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1USCA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1TMBA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1DSHA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1DSAA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1ATCA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1XAAA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1CCTA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713
Galaxy A14 5GSM-A146U1TMKA146U1UES5BWK7A146U1OYM5BWK7A146U1UES5BWK713